Ny byggepladsstøvsuger giver maksimal fleksibilitet

Ny byggepladsstøvsuger giver maksimal fleksibilitet

27-02-2018 Produktnyheder

SPIT har netop lanceret en H-klasse støvsuger, som håndværkerne kan benytte til det støvende arbejde på byggepladsen efter Arbejdstilsynets anbefaling. Den er udviklet til at sikre optimale arbejdsbetingelser med maksimal fleksibilitet, uanset om der er behov for våd- eller tørsugning under arbejdet.

Uanset hvilken type støvende arbejde, der udføres på byggepladsen, anbefaler Arbejdstilsynet, at man bruger en H-klasse støvsuger af typen ”dust extractor”. På den måde minimeres risikoen for, at man udsættes for farligt byggestøv under arbejdet.

 

Sikkerhed og effektivitet går hånd i hånd
Senest har SPIT lanceret en H-klasse støvsuger til anvendelse på byggepladser, og den er udviklet for at sikre håndværkerne maksimal fleksibilitet under arbejdet. Johannes H. Jakobsen, der er produktchef hos ITW Byg, som står bag SPIT, forklarer om baggrunden for lanceringen af den nye støvsuger:

  • Støv er et overset problem på alt for mange byggepladser, og da helbredseffekterne af unødig eksponering for byggestøv kan være meget alvorlige, er det vigtigt at benytte det rette udstyr under arbejdet.
  • Støvsugeren er udviklet til at tage hånd om støvet i henhold til de gældende regler og krav, men uden at håndværkeren skal gå på kompromis med fremdriften i byggeprocessen. Det sikrer netop, at sikkerheden for håndværkeren og kollegerne er i top, samtidig med at man kan arbejde effektivt med udførelsen af sine opgaver, fortsætter han.  

Den nye SPIT støvsuger egner sig både til våd- og tørsugning og er desuden udstyret med en tank på 32 liter samt 8 meter ledning. Derudover er den anti-statisk og har bl.a. en auto-start-funktion, som gør det nemmere at sikre effektivt sug under hele byggearbejdet.

Se mere om den nye støvsuger her

 

Følg Arbejdstilsynets anvisning
Arbejdstilsynet understreger, at støvsugere ligesom andre maskiner på byggepladsen skal være CE-mærket og som minimum opfylde de relevante standarder. For støvsugere er det standarden DS/EN 60335-2-69 fra 2012, der klassificerer dem i de tre støvklasser L-, M- og H-klasse, alt efter hvilke støvtyper de er designet og godkendt til at håndtere. 

Heraf fremgår det, at H-klasse, der står for ”Høj fare”, skal benyttes, når der er risiko for patogen og kræftfremkaldende støv. Samtidig er det vigtigt, at man benytter en støvsuger af typen ”dust extractor”, når den skal bruges til processug, frem for en ”vacuum cleaner”, der kun er godkendt til rengøring – uanset om den er L-, M- eller H-klassificeret.

Det betyder, at støvsugeren skal være udstyret med en akustisk alarm, som bliver udløst, hvis filteret er stoppet til, og suget derfor bliver for svagt. Hvis man fx saver eller skærer, er det nemlig vigtigt at kunne høre med det samme, om støvsugeren stopper til, så man kan reagere på det og undgå at blive unødigt eksponeret for støvet.  

- Med andre ord er det vigtigt, at man skelner mellem støvsugere af typen dust extractors, der er godkendte til processug, og støvsugere af typen vacuum cleaners, der kun er godkendte til rengøring, når man køber støvsuger til byggeopgaverne, understreger Johannes H. Jakobsen til slut.   

 

Fakta om støv på byggepladsen:
Støv er både generende og sundhedsskadeligt. Meget byggestøv indeholder kvarts- og træstøv, som er kræftfremkaldende. Det er især de helt små støvkorn og fibre, som respirabelt kvartsstøv, asbest, træstøv, støv i nanostørrelse m.m., der er skyld i de alvorligste skader.

De kan nå helt ud i lungernes yderste forgreninger, hvor de over en årrække kan udvikle alvorlige sygdomme som fx KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom), stenlunger og kræft. Visse andre støvarter kan endvidere fremkalde overfølsomhedsreaktioner i luftvejene, oftest astma og høfeber.

Det er muligt at forebygge og begrænse udsættelse for støv. Det gøres ved at bruge følgende princip i nævnte rækkefølge:

1.  Fjern udsættelsen
2.  Begræns udsættelsen
3.  Beskyt mod udsættelsen

(Kilde: Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø Bygge & Anlæg)