CE-mærkning

CE-mærkning

_

I de kommende år vil flere og flere af ITW BYGs produkter blive CE-mærkede.

Her kan du læse mere om, hvad CE-mærkning betyder for dig.

Baggrunden for CE-mærkning

CE-mærkning er indført af EU for at fjerne tekniske handelshindringer for byggevarer. Reglerne er meget overordnet beskrevet i Byggevaredirektivet. Ordningen med CE-mærkning sikrer, at producenterne overholder de samme krav, uanset hvor i Europa byggevarerene skal sælges. Samtidig giver CE-mærket producenten ret til at sælge byggevarerne overalt i EU.


Hvad betyder CE-mærkningen for mig?

CE-mærkning er en godkendelse, som viser, at en byggevare er egnet til den tilsigtede anvendelse. CE-mærkningen er med til at sikre et fælles sikkerhedsniveau for produkterne. Et produkt skal opfylde 7 essentielle krav for at kunne blive CE-mærket:

1. Mekanisk modstandsevne og stabilitet
2. Sikkerhed i tilfælde af brand
3. Hygiejne, helbred og miljø
4. Sikkerhed ved anvendelse
5. Beskyttelse mod støj
6. Energiøkonomi og varmeisolering
7. Bæredygtighed


De 7 essentielle krav er meget generelle. Derfor er der for hver type af byggevarer beskrevet mere præcise krav i en teknisk specifikation, som kan være enten en europæisk standard (EN) eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA).
For at få lov til at CE-mærke sine produkter skal producenten også indføre et kvalitetsstyringssystem.