DoP – Declaration of Performance

DoP – Declaration of Performance

_

 

Under Byggevareforordningen (CPR) skal alle CE-mærkede produkter pr. 1. juli 2013 have en Ydeevnedeklaration (DoP – Declaration of Performance) udarbejdet på grundlag af den tekniske dokumentation fra CE-mærkningen. Hermed bortfalder det hidtidige krav om en overensstemmelseserklæring.

Kravet om ydeevnedeklaration gælder for produkter, der er dækket af en harmoniseret standard, og som derfor kan CE-mærkes. For produkter, der har et vurderingsdokument (EAD, den tidligere ETA), er CE-mærkningen frivillig, men hvis producenten vælger at CE-mærke varen, skal der også udarbejdes en Ydeevnedeklaration. Producenten har eneansvaret for, at produkterne lever op til Ydeevnedeklarationen.

Byggevareforordningen (CPR) tillader, at en Ydeevnedeklaration kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig på et websted, og alle Ydeevnedeklarationer på CE-mærkede produkter fra ITW BYG kan downloades på 
www.itwcp-techdocs.eu eller findes på de enkelte varenumre under "Produkter"