ETA-godkendelser

ETA-godkendelser

ETA er en forkortelse for European Technical Approval (Europæisk Teknisk Godkendelse)

 

Hvilke ITW BYG produkter er ETA-godkendte?

Beslag: vinkler (ETA-07/0212), gerberbeslag (ETA-08/0006), bjælkesko (ETA-08/0007), gaffelankre (ETA-08/0028), tagåseankre (ETA-08/0028), spærfodsbeslag (ETA-08/0028), universalbeslag (ETA-08/0028), tagåseankre universal (ETA-08/0028), stoplebærere (ETA-10/0153), normplader (EN 14545:2008)

 

Dybler & Ankre: Slaganker (ETA-05/0268), Gennemstiksanker Elforzinket (ETA-05/0269), Gennemstiksanker A4 (ETA-05/0270), Kemisk Ampul (MAXIMA) (ETA-05/0271), FIX EXTRA (forankringsmasse) (ETA-08/0072), Gevindstang med blandetud (ETA-03/0008), Sømdybel HIT (ETA-06/0032). Godkendelserne for dybler & ankre kan hentes på EOTAs website (vælg Valid ETAs i menuen).

 

Hvad betyder det, at et produkt er ETA-godkendt?

En ETA-godkendelse bekræfter, at et byggeprodukt er egnet til den tilsigtede anvendelse. Produktet skal derfor opfylde 7 såkaldte essentielle krav til:

  • Mekanisk modstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhed i tilfælde af brand
  • Hygiejne, helbred og miljø
  • Sikkerhed ved anvendelse
  • Beskyttelse mod støj
  • Energiøkonomi og varmeisolering
  • Bæredygtighed


Hvorfor er alle produkter ikke ETA-godkendte?

Det kan skyldes:

  • at produkterne er godkendt og CE-mærkede efter en europæisk standard i stedet
  • at produkterne i fremtiden skal godkendes efter en europæisk standard, som endnu ikke er færdig
  • at der ikke er noget krav om eller mulighed for at få produkterne godkendt


Har du flere spørgsmål?

Kontakt da anvendelsestekniker Morten Friis på mf@itwbyg.dk eller på 25 23 21 02. Morten kan hjælpe dig med spørgsmål omkring NKT Fasteners produkter og ETA-godkendelser.