Forklaring på symboler

Forklaring på symboler

 

Anvendelsesklasse 1: 
Til indendørs brug

Produkter til indendørs brug overholder minimumskravet
til korrosionsbeskyttelse i henhold til Trænormen og
EUROCODE 5, anvendelsesklasse 1.
   

Anvendelsesklasse 2:
Til beskyttet udendørs brug

Produkter til beskyttet udendørs brug overholder minimumskravet
til korrosionsbeskyttelse i henhold til Trænormen og
EUROCODE 5, anvendelsesklasse 2.
   

Anvendelsesklasse 3: 
Til udendørs brug

Produkter til udendørs brug overholder minimumskravet
til korrosionsbeskyttelse i henhold til Trænormen og
EUROCODE 5, anvendelsesklasse 3.