Korrekt montering af skruer i træ

Korrekt montering af skruer i træ

Montering

  • Sørg altid for at skruen må anvendes til dit formål (CE-mærkning, Overflade, anvendelsesområde etc.)
  • Anvend altid korrekt bit så skruen ikke kammer over
  • Skruen bør monteres så hovedet er 1 mm under træoverfladen (Se figur)

Forboring og undersænking

  • I alm. træ såsom nåletræ behøves normalt vis ikke forborring og undersænkning. Det kan dog være en fordel for at nedsætte risikoen for flækning 
  • I ædle træsorter såsom eg, lærk og hårdttræ kræves altid forborring og undersænkning inden montering af skruen